Θεόδωρος Καμπέρης
Υπεύθυνος Επιχείρισης: Θεόδωρος Καμπέρης 
 
Έδρα : Λαγκαδάς Ν. Θεσσαλονίκης, Περ. Λαχανόκηποι Έτος ίδρυσης : 1969
Σημεία Πώλησης : Κεντρική Λαχανογορά Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

  Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
ΤΟΜΑΤΑ                     
ΤΟΜΑΤΙΝΙ (CHERRY)                     
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΟΝΤΟ                     
ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΑΚΡΥ        
ΠΙΠΕΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ                     
ΠΙΠΕΡΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ                     

Σύντομο Ιστορικό

Η οικογένεια Καμπέρη ξεκίνησε την παραγωγή τομάτας και αγγουριού στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης το 1969. Τα πρώτα χρόνια η καλλιέργεια γινόταν σε 3 στρέμματα θερμοκηπίου Μακεδονικού Τύπου στο χώμα. Το 1998 δημιουργήθηκε η σημερινή μονάδα θερμοκηπίου συνολικής έκτασης 5,5 στρεμμάτων, όπου καλλιεργείται αγγούρι μακρύ σε υπόστρωμα υδροπονίας GRODAN.

Η μεγάλη εξειδίκευση της μονάδας στην καλλιέργεια της αγγουριάς έχει οδηγήσει στην αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της από την αγορά. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ "ΚΑΜΠΕΡΗ"

Ματαπά 39, Περ. Λαχανόκηποι

57 200 Λαγκαδάς

ΤΗΛ.: 6977 714918

e-mail: [email protected]

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Θεόδωρος Καμπέρης

©2008 GreenClub. All rights reserved.Διεύθυνση:Χαριλάου Τρικούπη 43, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα - Διεύθυνση Γραμματείας:Ιουστινιανού 5β, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310488915.Created by UltraVintage