ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το "Δίκτυο Επιχειρήσεων Παραγωγής Πιστοποιημένων Υδροπονικών Θερμοκηπιακών Προϊόντων", με διακριτικό τίτλο "The Green Club" είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με στόχο τη διαχείριση της φήμης των προϊόντων που:

  • παράγονται με τη μέθοδο της υδροπονίας μέσα σε θερμοκήπιο όλο το χρόνο,
  • εφαρμόζουν τις αρχές της Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Εχθρών (IPM - ωφέλιμα έντομα),
  • γονιμοποιούνται φυσικά (από μέλισσες Bombus terrestris),
  • η παραγωγή τους ακολουθεί τις αρχές της Ολοκληρωμένης Γεωργικής Διαχείρισης,
  • είναι Πιστοποιημένα σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα ή πρωτόκολλα και
  • σημαίνονται με ειδικό σήμα για να επιτευχθεί η αναγνώρισή τους.

Το motto μας είναι...

"Επιστροφή στη Γεύση"!!!

©2008 GreenClub. All rights reserved.Διεύθυνση:Χαριλάου Τρικούπη 43, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα - Διεύθυνση Γραμματείας:Ιουστινιανού 5β, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310488915.Created by UltraVintage