Θερμοκήπιο

Πρόσφατες έρευνες που έγιναν πάνω στο παρόν και το μέλλον των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα έδειξαν ότι περίπου οι μισές αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, για την ακρίβεια οι 423.000 σε σύνολο 923.000, θα είναι σε λίγα χρόνια «εκτός αγοράς». Οι εκμεταλλεύσεις αυτές ήδη δεν πληρούν τους όρους των κοινοτικών προδιαγραφών από πλευράς καλλιεργούμενης έκτασης, ύψους επενδύσεων, αριθμού απασχολουμένων, χρήσης εξοπλισμού κ.λπ. Ταυτόχρονα ένας από τους σημαντικότερους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αυτός που  αφορά στην παραγωγή και εμπορία φρούτων και λαχανικών. Οι μεγάλες καταναλώσεις φρούτων και λαχανικών οι οποίες καλύπτονται στη συντριπτική τους πλειονότητα από την εγχώρια παραγωγή έχουν ισχυροποιήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις της αγοράς, ο κλάδος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά φρούτων και λαχανικών κατέχει το 15% του συνολικού τζίρου που πραγματοποιείται στην εγχώρια αγορά ειδών διατροφής.

Από τις δύο παραπάνω ενδεικτικές έρευνες μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι παρ' όλο που η ελληνική γεωργία στο σύνολό της δεν έχει τόσο ευοίωνο μέλλον, εντούτοις υπάρχουν αρκετές επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσα στο χώρο αυτό. Επιχειρηματικές ευκαιρίες που για να αναγνωριστούν  χρειάζονται νέα αντίληψη για θέματα όπως η οργάνωση και η διοίκηση της παραγωγής, η ποιότητα, η τυποποίηση, η πιστοποίηση, τα κανάλια διάθεσης προϊόντων, η εξεύρεση πόρων, το marketing κ.λπ. Μία τέτοια λύση αποτελούν οι θερμοκηπιακές επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα με τη μέθοδο της υδροπονίας.

Από την πλευρά της καλλιέργειας το θερμοκήπιο ανήκει στο χώρο της γεωργίας, αλλά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας ανήκει στο χώρο της Βιοτεχνίας και ανάλογα με το μέγεθος στο χώρο της Βιομηχανίας. Αποτελεί δραστηριότητα εντάσεως κεφαλαίου και εντάσεως εργασίας. Με απλά λόγια χρειάζεται να επενδύσει κανείς αρκετά χρήματα στην αρχή, να κάνει έξοδα σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, καθώς και να επενδύσει στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Για το λόγο αυτό οι τζίροι ανά τετραγωνικό μέτρο είναι κατά πολύ πολλαπλάσιοι από οποιαδήποτε μορφή γεωργικής εκμετάλλευσης. Από τεχνικής πλευράς το θερμοκήπιο είναι ένας χώρος που έχει ως σκοπό να βρίσκεται συνέχεια σε μία εποχή...μια μόνιμη Άνοιξη!!!

©2008 GreenClub. All rights reserved.Διεύθυνση:Χαριλάου Τρικούπη 43, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα - Διεύθυνση Γραμματείας:Ιουστινιανού 5β, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310488915.Created by UltraVintage