Πιστοποίηση

Η ποιότητα & ασφάλεια των τροφίμων έχουν άμεση σχέση και περιλαμβάνει όλα τα στάδια που απαρτίζουν τη λεγόμενη αλυσίδα των τροφίμων. Θα λέγαμε ότι ξεκινά από τον πρωταρχικής σημασίας χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, προχωρά στην επεξεργασία και τυποποίηση και καταλήγει στη διανομή και διάθεση στον καταναλωτή. Σε όλα αυτά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της αλυσίδας τροφίμων, η πιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας, είναι το απαραίτητο εργαλείο που ενισχύει τους κρίκους της αλυσίδας και διασφαλίζει την υγεία του καταναλωτή.

Η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής αλλά και της επεξεργασίας, της διανομής και διάθεσης των προϊόντων, επιβάλλεται να περνά μέσα από το δρόμο της αναβάθμισης της ποιότητας και της ασφάλειας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής και απαιτήσεις προτύπων και επομένως μέσα από την πιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων.

Η ζήτηση ειδών διατροφής, στενά συνδεδεμένη με την εξέλιξη του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου του ανθρώπου, έχει σημειώσει την τελευταία δεκαετία μια πραγματική επανάσταση σε όσον αφορά στις προτιμήσεις του Έλληνα καταναλωτή. Με την επίλυση μάλιστα των προβλημάτων επιβίωσης, φάνηκε ότι αυτός αναζητά όλο και περισσότερο διαφοροποιημένα τρόφιμα και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. Στην πραγματικότητα δεν αναζητά πλέον την "ποσότητα", αλλά προσέχει ιδιαίτερα την "ποιότητα" των τροφίμων. Έτσι, ενώ πριν λίγα χρόνια πρόσεχε κυρίως την εμφάνιση του προϊόντος και ζητούσε ένα προϊόν με καλή εμφάνιση, με ωραίο χρώμα, ομοιογενές, χωρίς ελαττώματα, θεωρώντας εσφαλμένα ότι το "ωραίο" σημαίνει και "καλύτερη ποιότητα", τώρα έχει στρέψει την προσοχή του και στα θρεπτικά και υγιεινά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αιτία αυτής της μεταβολής είναι κυρίως η ρύπανση των φρούτων και λαχανικών από τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που έχει παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις.

Ένα "προϊόν ποιότητας" πρέπει να συγκεντρώνει ορισμένα χαρακτηριστικά, που να ανταποκρίνονται σε ακριβή standards και τα οποία πρέπει να είναι ειδικά για κάθε τύπο προϊόντος, να μπορούν να μετρηθούν και να είναι έτσι καθορισμένα, ώστε να μπορεί να γίνει διαλογή του ίδιου προϊόντος σε περισσότερες από μια κατηγορίες ποιότητας. Σε ό,τι αφορά τα φρούτα και λαχανικά, υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τους οποίους τα διάφορα προϊόντα ταξινομούνται σε τέσσερις κυρίως κατηγορίες (EXTRA, πρώτη, δεύτερη και τρίτη). Ωστόσο, αυτή η ταξινόμηση δεν περιλαμβάνει μερικά ακόμη χαρακτηριστικά, που προσδιορίζουν τη συνολική ποιότητα του προϊόντος και παίζουν σήμερα τον ίδιο σημαντικό ρόλο με τα αισθητικά χαρακτηριστικά. Τέτοια είναι τα υγιεινά (τοξικές ουσίες, χημική ρύπανση και μικροβιολογική μόλυνση κ.ά.), τα διαιτητικά (υδατάνθρακες, ίνες, βιταμίνες κ.λπ.) και τα οργανοληπτικά (γλυκύτητα, άρωμα, οξύτητα κ.ά.) χαρακτηριστικά. Εκτός βέβαια από τα παραπάνω, σημαντική είναι και η σχέση ποιότητας - τιμής (value for money), η δυνατότητα να βρεθεί το προϊόν στην αγορά και η διατήρηση όλων των χαρακτηριστικών του στο χρόνο.

Οι παραγωγοί του Green Club έχουν ως στόχο την παραγωγή προϊόντων που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών που απαιτεί ο καταναλωτής. Οι πρακτικές που ακολουθούν υπακούουν στις αρχές της ολοκληρωμένης γεωργικής διαχείρισης και είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με Εθνικά ή Διεθνή πρότυπα ή πρωτόκολλα (π.χ. AGRO 2.1-2.2, GLOBALGAP κ.λπ.) από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

 

©2008 GreenClub. All rights reserved.Διεύθυνση:Χαριλάου Τρικούπη 43, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα - Διεύθυνση Γραμματείας:Ιουστινιανού 5β, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310488915.Created by UltraVintage