Προεδρείο

Το Προεδρείο του Δικτύου, όπως ψηφίστηκε από τα τακτικά μέλη του στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 08/02/2008, αποτελούν οι:

Παναγιώτης Καλός, Πρόεδρος ([email protected] )

Χρήστος Δ. Κατσάνος, Γραμματέας ([email protected] )

Ευάγγελος Δρίμτζιας, Ταμίας ([email protected] )

 

©2008 GreenClub. All rights reserved.Διεύθυνση:Χαριλάου Τρικούπη 43, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα - Διεύθυνση Γραμματείας:Ιουστινιανού 5β, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310488915.Created by UltraVintage