ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τα μέλη του Δικτύου "Green Club" θεωρούν χρέος τους να παράγουν με τρόπο αειφόρο για τον πλανήτη και τους φυσικούς πόρους του. Οι αειφόρες καλλιεργητικές πρακτικές και η συμμόρφωση με τις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές που εφαρμόζονται διασφαλίζουν την περιορισμένη επίπτωση στο περιβάλλον.

Οι αειφόρες καλλιεργητικές πρακτικές μας περιλαμβάνουν:

Υδροπονία

  • Τα αδρανή υποστρώματα πετροβάμβακα είναι αποστειρωμένα εξασφαλίζοντας ένα καθαρό ξεκίνημα της καλλιέργειας.
  • Ο τρόπος χρήσης των υποστρωμάτων αποκλείει την επαφή με το έδαφος προστατεύοντάς το από τη διάβρωση.
  • Τα φυτά, μέσω των τελευταίας τεχνολογίας συστημάτων άρδευσης, λαμβάνουν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία κι έτσι περιορίζεται η αλόγιστη χρήση νερού και λιπασμάτων.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση

  • Εφαρμογή προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Εχθρών (IPM) με τη χρήση ωφέλιμων εντόμων για τον έλεγχο των εχθρών, περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο την ανάγκη για χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Φυσική Γονιμοποίηση

  • Η χρήση μελισσών της οικογένειας Bombus terrestris εξασφαλίζει τη φυσική γονιμοποίηση των ανθέων επιτυγχάνοντας ομοιομορφία, μεγαλύτερο βάρος, συνεκτικότητα, έντονο χρώμα, καλύτερο άρωμα και γεύση καρπών.

Πιστοποίηση

  • Η πιστοποίηση των διεργασιών στα θερμοκήπια εξασφαλίζει τη διάδοση της γνώσης από εργαζόμενο σε εργαζόμενο και διατηρεί το ίδιο επίπεδο ετοιμότητας και συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση.

Ανακύκλωση

  • Η χρήση των χαρτοκιβωτίων, πέραν της αναγνωρισιμότητας που επιφέρουν για προϊόντα, είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.
©2008 GreenClub. All rights reserved.Διεύθυνση:Χαριλάου Τρικούπη 43, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα - Διεύθυνση Γραμματείας:Ιουστινιανού 5β, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310488915.Created by UltraVintage