Υδροπονία

Ο όρος "υδροπονία- hydroponics" προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις "ύδωρ" και "πόνος". Η τεχνική της υδροπονίας ήταν γνωστή τόσο στους Βαβυλώνιους (Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας), όσο και στους Αζντέκους.

Η σημερινή μορφή όμως της υδροπονικής καλλιέργεια στην κυριολεξία «ξεπήδησε από τη γη» στα μέσα του 19ου αιώνα από τα υφαίστεια της Χαβάης.

Πριν 40 χρόνια, παγκοσμίως, ήταν προφανές ότι η εντατική καλλιέργεια, (πάνω από μία περίοδο το χρόνο), πλήρωνε βαρύ φόρο στο περιβάλλον. Υπήρχε επείγουσα ανάγκη για μία εναλλακτική λύση μιας και δεν ήταν πλέον αποδεκτό οι καλλιεργητές να ρυπαίνουν το έδαφος.

Η Grodan έχει επιφέρει μια επαναστατική μέθοδο στο χώρο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, με την εισαγωγή υδροπονικών συστημάτων και καλλιεργητικών μεθόδων οι οποίες είναι ανεξάρτητες από το χώμα. Η ανακάλυψη του πώς να καλλιεργεί κανείς σε υλικά πετροβάμβακα άνοιξε έναν νέο δρόμο στην λαχανοκομία, ενώ η ανάπτυξη του πετροβάμβακα ως ένα ιδανικό μέσο καλλιέργειας οδήγησε πραγματικά στο να αποτελούν τα προϊόντα της το ιδανικό υπόστρωμα.

Η υδροπονία προσφέρει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να παράγουν ασφαλή προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Οι παραγωγοί του Green Club καλλιεργούν αποκλειστικά σε υποστρώματα grodan? αποκομίζοντας τα σημαντικότερα ωφέλη της υδροπονικής καλλιέργειας:

  • Ένα εξαιρετικά καθαρό και χωρίς ασθένειες ξεκίνημα.

Ο πετροβάμβακας παράγεται στη θερμοκρασία 1.500οC, γεγονός που τον καθιστά υγιεινό και χωρίς μύκητες, βακτήρια και σπόρους ζιζανίων. Η ανάγκη για την χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων περιορίζεται στο ελάχιστο.

  • Απόλυτα εύκολος χειρισμός.

Πέρα από το καθαρό και χωρίς ασθένειες ξεκίνημα της καλλιέργειας, ο πετροβάμβακας επιτρέπει στον καλλιεργητή να έχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στην ανάπτυξη της καλλιέργειάς του. Ως αποτέλεσμα, ο καλλιεργητής μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς πόσο νερό και θρεπτικά στοιχεία χρειάζεται το φυτό, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ανάπτυξή του. Επιπλέον νερό ή περίσσευμα θρεπτικών στοιχείων μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα κλειστό σύστημα και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου μετά την απολύμανσή τους.

  • Εξ ολοκλήρου ανακυκλώσιμο υπόστρωμα.

Ο ανακυκλωμένος πετροβάμβακας χρησιμοποιείται ως βασικό υλικό για τούβλα ή σε άλλες εφαρμογές. Ως compost μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα γλαστρικά φυτά ή ως εδαφοβελτιωτικό.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ο πετροβάμβακας εξασφαλίζει τον εύκολο χειρισμό της καλλιέργειας, έχοντας σαν αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή ποιότητα των προϊόντων. Αυτό το φυσικό υλικό διασφαλίζει μία υγιή και χωρίς ασθένειες αρχή για την καλλιέργεια, καταλήγοντας σε μία εκπληκτική μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Έτσι, συνεισφέρει στην παραγωγή ασφαλών, υγιεινών και υψηλής ποιότητας προϊόντων για τον καταναλωτή.

Ο ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

Η εύκολη διαχείριση των υποστρωμάτων, το καθαρό και χωρίς ασθένειες ξεκίνημα της καλλιέργειας, καθώς και η πολύ περιορισμένη ανάγκη για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καταλήγουν σε άμεση βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Επιπλέον, οι καλλιεργητές αποκτούν το πλεονέκτημα ενός εύκολου συστήματος διαχείρισης της καλλιέργειας. Αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι, όλοι μαζί, συμβάλλουν σε μία εικόνα υπεύθυνης και οικονομικής επιχειρηματικότητας.

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Η παραγωγή του πετροβάμβακα καταλήγει σε επιβάρυνση του περιβάλλοντος που ισοδυναμεί σε μεγάλο βαθμό με αυτήν της απολύμανσης μίας παρόμοιας ποσότητας χώματος. Το πραγματικό περιβαλλοντικό πλεονέκτημα της διαδικασίας παραγωγής των υποστρωμάτων από πετροβάμβακα, ωστόσο, βρίσκεται κατά τη διάρκεια της ίδιας της καλλιέργειας της εσοδείας. Η καλλιέργεια ξεκινά σωστά από την αρχή και, σε αντίθεση με το χώμα, είναι απαλλαγμένη από ασθένειες, γεγονός που δεν επιβάλλει πλέον την αποστείρωση του μέσου καλλιέργειας.
©2008 GreenClub. All rights reserved.Διεύθυνση:Χαριλάου Τρικούπη 43, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα - Διεύθυνση Γραμματείας:Ιουστινιανού 5β, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310488915.Created by UltraVintage