Φυσική Γονιμοποίηση

Για να γίνει καλή γονιμοποίηση και καρπόδεση που θα οδηγήσει σε μια καλή παραγωγή, πρέπει η γύρη των λουλουδιών να βγει από τους στήμονες και να πάει στο στίγμα του ύπερου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με φυσικό (μέλισσες, μέλισσες επικονίασης, βομβίνοι) ή με τεχνητό (ηλεκτρικός δονητής, ορμόνες) τρόπο.

Η γονιμοποίηση των καλλιεργειών του Green Club γίνεται φυσικά με βομβίνους (Bombus terrestris). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

  • μείωση του χρόνου γονιμοποίησης
  • αύξηση της παραγωγής με μεγαλύτερους καρπούς,
  • αποφυγή ασθενειών όπως ο βοτρύτης,
  • ομοιόμορφο μέγεθος,
  • ομοιόμορφη ωρίμανση,
  • άριστη ποιότητα και
  • απολαυστική γεύση.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΟΜΒΙΝΩΝ - ΜΕΛΛΙΣΣΩΝ

Η γονιμοποίηση με βομβίνους αποτελεί εγγύηση για μια θαυμάσια καρπόδεση. Σύμφωνα με ένα πρόγραμμα εισαγωγής και ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, προμηθεύεται ικανός αριθμός κυψελών ώστε να επιτυγχάνεται άριστη γονιμοποίηση.

ΘΡΕΨΗ ΒΟΜΒΙΝΩΝ - ΜΕΛΙΣΣΩΝ

Για να διατηρηθούν οι βομβίνοι χρειάζεται να τραφούν με ειδικά διαλύματα ζάχαρης. Τα διαλύματα αυτά βρίσκονται σε ειδικά δοχεία μέσα στη χάρτινη κυψέλη, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση εξωτερικά της κυψέλης και να εξασφαλίζεται έτσι ιδανική προστασία από σφήκες, άγριες μέλισσες και μυρμήγκια.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ

Οι κυψέλες τοποθετούνται οριζόντια και σταθερά σε σκιερά σημεία της καλλιέργειας με καλή ορατότητα κατά μήκος του κεντρικού διαδρόμου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι βομβίνοι επισκέπτονται τα άνθη και με τις δονήσεις του θώρακά τους κινούν τη γύρη που είναι χαλαρή. Η δραστηριότητά τους αυτή είναι κατάλληλη για όλες τις καλλιέργειες και μπορεί να γίνεται ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά το χειμώνα και με συννεφιά.
©2008 GreenClub. All rights reserved.Διεύθυνση:Χαριλάου Τρικούπη 43, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα - Διεύθυνση Γραμματείας:Ιουστινιανού 5β, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310488915.Created by UltraVintage